Home | Fonds | Woordenboek | Historisch overzicht | Contact Winkelwagentje: leeg
Cultuurgeschiedenis van de Grieken en Romeinen


Alle teksten waarnaar hieronder verwezen wordt, zijn gebaseerd op oude overzichten. Zij zijn volledig gescand, maar moeten grotendeels nog gecorrigeerd, geactualiseerd en uitgebreid worden.


Griekse mythologie

Gebaseerd op G. van Wieringhen Borski, Handleiding tot de mythologie voor het onderwijs in de Gymnasiën (Zierikzee, 18373).

Geschiedenis van Griekenland

Gebaseerd op deel 2 van J. Moeller, Volledig leerboek der algemeene geschiedenis ten behoeve van de inrigtingen van onderwijs en opvoeding in vijf deelen ('s-Hertogenbosch, 1854).

Griekse cultuurgeschiedenis

Gebaseerd op E.F. Bojesen, Handboek der Grieksche Antiquiteiten van Dr. E.F. Bojesen, ten gebruike in Gymnasiën en bij privaat onderwijs, naar het Hoogduits van Dr. J. Hoffa, door Dr. H.C.Michaëlis (Arnhem, 18603).

Geschiedenis van Rome

Gebaseerd op deel 3 van J. Moeller, Volledig leerboek der algemeene geschiedenis ten behoeve van de inrigtingen van onderwijs en opvoeding in vijf deelen ('s-Hertogenbosch, 1854).

Romeinse cultuurgeschiedenis

Gebaseerd op E.F. Bojesen, Handboek der Romeinsche Antiquiteiten van Dr. E.F. Bojesen, ten gebruike in Gymnasiën en bij privaat onderwijs, naar de Hoogduitsche vertaling van Dr. J. Hoffa en naar de tweede Deensche uitgave bewerkt door Dr. H.C.Michaëlis (Haarlem, 18523).